Motorové oleje Olejmajster
Košík 0 ks za 0.00 €
Autofiltre Mazacie plány Filtre Bosch Filtre Filtron Filtre Mann
Motorové oleje BMW Motorové oleje Castrol Motorové oleje Elf Motorové oleje Ford Motorové oleje Grand X Motorové oleje Mazda Motorové oleje Mobil Motorové oleje Opel GM Motorové oleje Pennasol Motorové oleje Shell Motorové oleje Total Motorové oleje Toyota Motorové oleje Valvoline
Google+

Poradňa

AKÝ MOTOROVÝ OLEJ POUŽIŤ A KEDY HO VYMENIŤ

Vo všeobecnom povedomí automobilistov je dĺžka výmenného intervalu oleja väčšinou 15 000 km a viac. Mnohí tiež nevedia, že pri prevažujúcej prevádzke v mestskej aglomerácii je dobré výmenný interval skrátiť.
O kvalite motorového oleja rozhoduje iba výkonová špecifikácia a nič iného. Ani krajina výrobcu, ani viskozita oleja, ani syntetická alebo minerálna ropa. A navyše – kvalita oleja nemá vplyv na jeho výmenný interval. Ten určuje výrobca motora a súčasne určí minimálnu prípustnú kvalitu motorového oleja. Vyššia výkonová špecifikácia nepredĺži výmenný interval oleja. Výmenný interval je daný konštrukciou motora (napr. kvalitou spaľovania paliva a nie kvalitou oleja). Olej pozostáva z dvoch hlavných zložiek: základový olej a aditívum.

Kto vyrába základové oleje?
Základové oleje vyrába väčšina veľkých a známych spoločností vo vlastných rafinériách. Výroba kvalitných základových olejov v jednej veľkej rafinérii a ich doprava po celom svete je spravidla lacnejšia ako výroba rovnakého množstva oleja v niekoľkých „lokálnych“ rafinériách. Preto tiež nemožno povedať, že motorové oleje predávané v Európe sú vyrábané iba zo základových olejov z európskych rafinérií.

Kto vyrába aditíva?
Výroba aditív je sústredená v podstate do dvoch veľkých aditivárských firiem, ktoré vyrábajú kompletné aditíva pre motorové oleje a iné mazivá. Ďalej potom existujú menšie firmy, ktoré vyrábajú iba niektoré aditíva. Olejárske firmy žiadne vlastné aditíva nevyrábajú, nemajú vlastné receptúry. Všetky aditíva totiž nakupujú od aditivárských firiem. Súčasne s aditívum dostanú aj návod na výrobu motorového oleja (napr. zmiešať 20 % aditíva s 80 % toho či onoho základového oleja alebo ich zmesi). Treba podotknúť, že žiadny výrobca motorových olejov nepozná presné, ba ani približné zloženie aditivácia. Samozrejmosťou je, že aditivárská firma predá rovnakú alebo veľmi podobnú (upravenú) formuláciu aditív niekoľkým olejárským spoločnostiam.

Čo z toho vyplýva?
Ak teda zovšeobecníme a zjednodušíme uvedené fakty, dá sa povedať, že čo motorový olej, to vo väčšine prípadov rovnaká aditivácia, ale iná ropa. U niektorých špeciálnych moderných olejov išla situácia tak ďaleko, že jednotlivé firmy od seba navzájom nakupujú už hotové oleje. Tieto oleje sú potom úplne rovnaké, či už ide o akúkoľvek značku. Podobných prípadov bude zrejme pribúdať, pretože požiadavky na kvalitu motorových olejov sa stále sprísňujú a vyrobiť olej v požadovanej kvalite bude čoraz ťažšie.

Mýtus minerálneho, polysyntetického a syntetického oleja
Citácie príkladov nezmyslov či mýtov z niektorých internetových diskusií:
„...15W/40 je minerál, 10W/40 je polosyntetika a 5W/40 je plná syntetika...“
„...Minerálne oleje rýchlejšie degenerujú pôsobením vzdušnej vlhkosti a kyslíka...“
„...V mestskej premávke sa skracuje výmenná lehota o 1/3, ak nepoužívate plnú syntetiku...“

Motorové oleje sú dnes na výbornej úrovni kvality. Aký motorový olej používať a kedy olej vymieňať? Každý olej má menší alebo väčší podiel minerálnej zložky, aj keď je na etikete napísané „syntetický“ alebo „plne syntetický“. Niektorý výrobca na etikete uvedie aspoň „vyrobené syntetickou technológiou“ alebo „vyrobené HT syntézou“. Iní výrobcovia stále trvajú na názve „plne syntetický olej“. V praxi sa ukázalo, že najmenej jeden olej SAE 5W-40 známeho výrobcu je označený ako „plne syntetický“. A to napriek tomu, že v ňom nie je ani stopa po syntetickom oleji.

Fenomén syntetika – polosyntetika – minerál
Fenomén syntetických, polosyntetických a minerálnych motorových olejov sa prejavuje aj v tom, že tieto termíny sú často určované ako viskozitné vlastnosti, tak i ako kvalita olejov. Pritom to spolu vôbec nesúvisí! Z minerálnych olejov možno namiešať olej v podstate s akoukoľvek viskozitou. Tá ale nič nehovorí o kvalite oleja. Tzv. výkonové vlastnosti, tzn. kvalita olejov, sú dané predovšetkým použitými aditívami. To je rozhodujúce pre konečnú kvalitu motorového oleja. Samozrejme, tiež záleží na kvalite základového oleja.
Kvalita oleja je zrejmá najmä zo špecifikácií uvedených na štítku obalu. Tak napríklad oleje SAE 15W-40, 10W-40, 5W-40 a 0W-40. Každý z nich môže mať výkonovú špecifikáciu ACEA A3/B3, prípadne i B4. Z toho je zrejmé, že výkon, kvalita a životnosť môže byť úplne rovnaká. Rozhodne teda nemusí platiť, že čím je údaj xW nižší, tým je vyššia kvalita a životnosť oleja a olej vydrží v motori dlhšie. Toto je naozaj úplný nezmysel. Oleje SAE 0W-40 alebo 5W-40 majú lepšie viskozitné vlastnosti, rýchlejšie sa v motore dopravujú na všetky mazané miesta. Ale kvalitou a životnosťou sú úplne rovnaké ako oleje SAE 10W-40 alebo 15W-40. Tzn.: úspešne prešli rovnakými motorovými testmi, kde všetky dosiahli vyhovujúce výsledky.
Rozdeľovanie olejov na minerálne, polosyntetické a syntetické je prežitok zo 70. a 80. rokov minulého storočia. Vtedy to malo aj svoj praktický význam. V dnešnej dobe to však už nič nehovorí a tieto termíny by sa nemali už vôbec používať. Veď aj rešpektované inštitúcie API, SAE a ACEA na začiatku 90. rokov minulého storočia vyradili tieto pojmy zo svojho slovníka.

Odporúčaný motorový olej
Treba zdôrazniť, že výrobca motora neodporúča určitú viskozitnú triedu oleja (napr. SAE 10W-40). Tu si musí voliť každý „užívateľ“ sám podľa toho, v akých prevádzkach auto potrebuje (mestská premávka, krátke trasy, dlhé trasy a po diaľnici atď.), či chce šetriť palivo (ľahkobežný olej), alebo podľa toho, akú má spotrebu oleja (viskóznejší olej pre utesnenie piestu vo valci).
Výrobca neodporúča ani to, či olej má byť syntetický alebo polysyntetický alebo minerálny. A už vôbec nemožno odporúčať určitého výrobcu oleja, to by mal obchodný súd okamžite prácu. Iná otázka však je, s kým majú zmluvu autorizovaní predajcovia automobilov alebo príslušné autoservisy.
Jediný predpísaný parameter motorového oleja je jeho výkonová špecifikácia. Súčasťou každej výkonovej špecifikácie je aj požiadavka na minimálnu vysokoteplotnú viskozitu (HTHS – High Tepmerature High Shear). To je jediný viskozitný parameter, ktorý výrobca motora odporúča a ktorý by mal byť vždy dodržaný.
U väčšiny značiek automobilov je výkonnosť oleja odporúčaná podľa klasifikácie ACEA, väčšinou potom A2/B2 a A3/B3, resp. i B4. Tieto špecifikácie dnes spĺňajú takmer všetky bežné motorové oleje, ak vylúčime oleje pre staršie motory (známy Mogul Super alebo M6 ai.). Niektorí výrobcovia spoliehajú na vlastnú špecifikáciu, najznámejší je koncern VW. Oleje na našom trhu sú však prispôsobené aj týmto špecifikáciám a je naozaj z čoho vyberať. Otázkou však zostáva, či je nutné vyberať. Mnohí majú svoju obľúbenú značku oleja, ale nemožno tvrdiť, že ten či onen olej je kvalitnejší alebo dokonca najlepší. Veď všetky oleje s rovnakou špecifikáciou splnili úspešne motorové testy. Ako tie testy splnili, s akou rezervou, to vie len výrobca oleja, nie už konkurenčná firma a už vôbec nie bežný spotrebiteľ.

Pevnosť mazacieho filmu
Moment, kedy môže dôjsť k porušeniu celistvosti filmu, je daný pevnosťou mazacieho filmu. Z bežne udávaných parametrov motorového oleja sa dá najlepšie orientovať z údajov HTHS (High Temperature High Shear) viskozity. Čím je HTHS viskozita vyššia, tým je väčšinou vyššia aj pevnosť mazacieho filmu.
Niektoré ľahkobežné oleje (väčšinou SAE 5W-30 a 0W-30) majú zníženú hodnotu HTHS viskozity, ktorá je však stále úplne dostatočná pre kvalitné mazanie väčšiny moderných motorov. Na pevnosť mazacieho filmu pôsobí aj teplota v motore. Zvýšenie teploty spôsobí zníženie viskozity oleja a tým sa zmenší aj hrúbka mazacieho filmu. Preto sa v tepelne namáhaných súťažných motoroch používajú oleje napr. SAE 10W-50 alebo 10W-60, aby sa aj pri vyšších teplotách zabezpečila dostatočne silná vrstva oleja medzi trecími plochami. Pre bežné motory je však použitie týchto olejov zbytočné a môže byť pre motoristu aj nevýhodné z dôvodu vyššej spotreby paliva.
Vzťah medzi HTHS viskozitou a použiteľnosťou oleja je možné doložiť aj na príklade nových benzínových turbomotorov koncernu VW, ktoré musia byť mazané longlife olejom VW 503.01. Tento olej má vyššiu HTHS viskozitu (nad 3,5 MPas) ako bežnejšie longlife oleje VW 503.00/506.00/506.01 (2,9-3,5 MPas) pre ostatné motory, aj keď oba oleje môžu byť v rovnakej viskozitnej triede SAE 0W-30.

OZNAČENIE OLEJOV

INFORMÁCIE O MOTOROVOM OLEJI

Motorový olej je technologicky veľmi zložitý výrobok, vlastnosti ktorého sú klasifikované radom technických parametrov. Pre výber optimálneho motorového oleja z hľadiska konečného užívateľa však stačia iba dve základné špecifikácie, a to jeho viskozita a výkonnostná kategória.

Ako vybrať správny olej
Dnes sa do motorov osobných automobilov používajú syntetické, polosyntetické a minerálne oleje. Syntetické motorové oleje sú nízkoviskózna, teda veľmi riedke, čím znižujú spotrebu pohonných hmôt, predlžujú životnosť motora a tiež predlžujú výmenné intervaly na 20 000 i viac kilometrov. Neznamená to však, že naliatím syntetického oleja do motora možno predĺžiť výmenný interval navrhnutý výrobcom. Polosyntetické oleje sú hydrokrakované oleje s vyššou tepelnou stabilitou v porovnaní s minerálnymi. Minerálne oleje už väčšina výrobcov nových automobilov neodporúča, pretože ich hlavnou nevýhodou je vysoká viskozita, nižšia tepelná odolnosť a slabšie mazacie schopnosti.

Benzínový motor je k oleju šetrnejší a nemá na neho až tak nároky ako naftový motor. Okrem špecializovaných olejov pre benzínový alebo naftový motor sa dnes používajú oleje vhodné pre oba typy motorov. Napríklad označenie motorového oleja ACEA A3/B3/B4 znamená, že olej je vhodný pre benzínové aj naftové motory, vrátane turbomotorov a agregátov s priamym vstrekovaním.

Zásady správneho používania motorových olejov:
- dodržiavať interval výmeny a typ oleja stanovený výrobcom motora
- nepoužívať "zázračné" prísady na predĺženie životnosti a výmenného intervalu
- nemiešať oleje s rôznou viskozitou oleja

Viskozita motorového oleja
Viskozita (čiže miera vnútorného trenia) mazacieho oleja nie je konštantná veličina, ale mení sa v závislosti na vonkajších podmienkach. Počas činnosti motora prichádza k zmenám teploty a tlaku a je žiaduce, aby sa viskozita oleja v týchto podmienkach menila čo najmenej. Závislosť viskozity oleja od teploty je vyjadrená tzv. viskozitným indexom. Čím vyššia je hodnota, tým menej sa mení pri zmenách teploty motora a tým je olej kvalitnejší. Viskozitný index sa uvádza v katalógoch výrobcov automobilových mazív.Pre bežné označenie viskozitných vlastností motorového oleja sa používa výhradne klasifikácia SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Táto norma používa na klasifikáciu olejov 6 zimných tried (označených číslom a "W") a 5 letných tried (označených číslom 30, 40, a iné). Číslo je bezrozmerné a nevyjadruje vzťah k žiadnej fyzikálnej veličine.Pri výbere správneho oleja pre daný motor sú najdôležitejšie dva základné parametre: viskozita oleja a výkonnostná trieda. Viskozitu oleja a jeho použiteľnosť v závislosti na vonkajšej teplote prostredia udáva norma SAE (napr.: SAE 15W 40). Viskozita a teda aj použiteľnosť oleja sa mení v závislosti na teplote.

Zimné triedy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W
Zimné označenie: garantuje štartovateľnosť motora pri nízkych teplotách. Všeobecne platí, že čím nižšie je číslo zimnej triedy, tým nižšia môže byť teplota okolia pri zachovaní tekutosti oleja dostatočnej pre ľahké zapínanie motora. Tak napríklad oleja 0W umožňujú bezproblémové štartovanie motora aj pri teplotách pod -50 ° C, oleje 5W pri teplotách okolo - 40 ° C atď. Toto ale platí len orientačne, tento údaj do značnej miery závisí od typu a veľkosti motora.

Letné triedy: 20, 30, 40, 50 a 60
Letné označenie garantuje dostatočnú viskozitu oleja pri vysokých letných teplotách. Všeobecne platí, že čím vyššie je číslo letnej triedy, tým vyššia môže byť teplota okolia pri zabezpečení dostatočného mazania motora. Tak napríklad v praxi sa ukázalo, že v európskych klimatických podmienkach úplne postačujú triedy 30 a 40, resp. 50, oleje triedy 60 môžu zapríčiniť mierne zníženie výkonu motora.

Použitie olejov pri vonkajšej teplote podľa označenia SAE:
SAE 30 (-5 ° C do +40 ° C)
SAE 40 (0 ° C do +45 ° C)
SAE 20W-50 (-15 ° C do +50 ° C)
SAE 15W-40 (-20 ° C do +45 ° C)
SAE 10W-40 (-25 ° C do +35 ° C)
SAE 5W-40 (-30 ° C do +30 ° C)
SAE 5W 30 (-30 ° C do +25 ° C)
SAE 0W-30 (-50 ° C do +30 ° C)

Výkonnostné kategórie
Výkonnostný špecifikácia charakterizuje okamžité aj dlhodobé vlastnosti motorového oleja pri rôznych formách prevádzkového zaťaženia. Hodnotené sú vlastnosti ako napríklad ochrana proti oteru, oxidácii a korózii stien valcov a ložísk, ochrana proti tvorbe usadenín pri vysokých teplotách, oxidačná stabilita, penenie oleja, úspora paliva atď.

Pre označenie výkonnostnej kategórie motorových olejov sa používajú nasledujúce normy:
API špecifikácie (American Petroleum Institute, USA)
ACEA klasifikácie (Associacion des Constructeurs Européenes d'Automobile, EU)
Normy výrobcov automobilov (VW 505,00, Bmw LL-04)
CCMC (Comité des Constructeurs d'Automobile du Marché Commun, EÚ)
MIL-L špecifikácie (normy americkej armády)
ILSAC špecifikácia
V súčasnosti majú pre určenie výkonovej kvality oleja dominantný význam špecifikácie API, ACEA a popredných výrobcov automobilov. Klasifikácia CCMC je zastaralá a už sa nepoužíva. Špecifikácie MIL-L sa uplatňujú v kategórii úžitkových vozidiel.

ŠPECIFIKÁCIA OLEJOV

ŠPECIFIKÁCIA - KLASIFIKÁCIA ACEA
Združenie CCMC bolo od roku 1991 nahradené Asociáciou európskych konštruktérov vozidiel - ACEA, ktorá koncom roka 1995 vydala vlastnú výkonnostnú klasifikáciu motorových olejov, ktorá sa aktualizuje každé 2 - 3 roky.

Výkonnostné triedy ACEA
Asociácia európskych konštruktérov vozidiel ACEA vydala v roku 1995 vlastné výkonové klasifikácie olejov rozdelené pre benzínové a naftové motory do dvoch základných skupín A (benzínové motory) a B (naftové motory). Čím je číslo vedľa písmena vyššie (1-5), tým je olej kvalitnejší. Napríklad z označenia oleja SAE 15W40 A3 je zrejmé, že je to olej pre moderné benzínové motory vhodný do prostredia s vonkajšími teplotami od -20 do + 45 stupňov celzia.

V súčasnosti ACEA delí oleje na tieto kategórie:
A / B - motorové oleje pre benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel
C - motorové oleje pre benzínové a naftové motory, oleje kompatibilné s katalyzátormi
E - oleje pre dieselové motory ťažkých nákladných automobilov
Oleje pre benzínové a dieselové motory osobných automobilov:
A1 / B1 - motorové oleje ľahko bežné určené pre benzínové a naftové motory osobných automobilov a ľahké dodávkové automobily. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy motorov
A3 / B3 - motorové oleje pre vysokovýkonné motory, pre predĺžené výmenné intervaly
A3 / B4 - motorové oleje pre vysokovýkonné motory s priamym vstrekovaním
A5 / B5 - motorové nízko viskózne oleje pre predĺžené výmenné intervaly. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy motorov.

Oleje pre automobily so systémom dodatkové spracovanie výfukových plynov:
C1 - motorové oleje pre vozidlá s DBF a TWC. Vhodné pre vysokovýkonné benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel. Low SARS oleje s HTHS viskozitou vyššou ako 2.9 mPa.s. Umožňujú predĺžiť životnosť DBF a TWC, prinášajú úsporu paliva. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy automobilov.
C2 - motorové oleje pre vozidlá s DBF a TWC. Vhodné pre vysokovýkonné benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel. Oleje prinášajú úsporu paliva. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy automobilov.
C3 - motorové oleje pre vozidlá s DBF a TWC. Vhodné pre vysokovýkonné benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel. Umožňujú predĺžiť životnosť DBF a TWC. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy automobilov.
C4 - motorové oleje pre vozidlá s DBF a TWC. Vhodné pre vysokovýkonné benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel. Low SARS oleje s HTHS viskozitou vyššou ako 3.5 mPa.s. Umožňujú predĺžiť životnosť DBF a TWC, prinášajú úsporu paliva. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy automobilov.

Oleje pre ťažké nákladné automobily:
E2-96 (5.vydanie) - oleje pre všeobecné použitie pre nepreplňované a preplňované dieselové motory ťažkých nákladných vozidiel so štandardnými výmennými intervalmi.
E4-07 - oleje pre vysoko zaťažené vznetové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Významné predĺženie výmenných intervalov. Oleje sú vhodné pre motory bez BDF a tiež pre motory s EGR a motory vybavené systémom SCR Nox.
E6-04 (2.vydanie) - oleje pre vysoko zaťažené vznetové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Významné predĺženie výmenných intervalov. Oleje sú vhodné pre motory vybavené systémom EGR, DPF, alebo aj bez DPF a pre motory so systémom SCR NOx. Sú zvlášť odporúčané pre motory s DPF a sú konštruované pre palivá s nízkym obsahom síry (max. 50Ppm).
E7-04 (2.vydanie)-oleje pre vysoko zaťažené vznetové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Vhodné pre výmenných intervalov. Oleje sú vhodné pre motory bez DPF a iné motory so systémom EGR a SCR Nox.

ŠPECIFIKÁCIA - KLASIFIKÁCIA API
Táto norma delí motorové oleje podľa typu motora na benzínové / zážihové / označené písmenom S - Service a naftové / vznetové / označené písmenom C - Commercial. Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora ďalším písmenom ako je napr A, teda SA alebo CA. čím je druhé písmeno ďalej v abecede, tým je olej kvalitnejší. Pri označeniach platí, že ak je prvé písmeno S, olej je predovšetkým pre benzínové motory, ak je uvedené C, olej je pre naftové motory.

V súčasnosti API rozdeľuje oleja na tieto kategórie
SL / CF - motorové oleje prioritne pre benzínové motory, použiteľný aj pre naftové motory
CE / SG - motorové oleje prioritne pre naftové motory, použiteľný aj pre benzínové motory

Klasifikácia API odráža vývoj mazív na americkom kontinente, preto pri vyšších triedach plne nevyhovuje podmienkam pre európske motory (americké a európske motory sú konštrukčne, objemovo a výkonovo odlišné, čo sa okrem iného prejavuje aj v odlišných nárokoch na obsah prísad tvoriacich pri spaľovaní popol).

Dnes používané výkonnostné triedy API
API pre benzínové motory
SE (od r. 1972) - oleje pre mimoriadne veľké namáhanie, spĺňajúce požiadavky výrobcov motorov vyrobených od roku 1971 do roku 1979
SF (od r. 1980) - oleje pre mimoriadne veľké zaťaženie motorov vyrobených medzi rokmi 1980 až 1989, oproti SE vylepšené proti oterovej vlastnosti, oxidačná stabilita a ochrana proti tvorbe usadenín
SG (od r. 1989) - oleje pre motory vyrobené po roku 1989, spĺňajúce najprísnejšie požiadavky na minimalizáciu opotrebovania a zníženie tvorby kalov
SH (od r. 1993) - vlastnosti ako SG, testované podľa najnáročnejšieho skúšobného protokolu CMA (CMA = Chemical Manufacturers Association)
SJ (od r. 1997) - oleje pre zážihové motory vyznačujúce sa doteraz najvyššou kvalitou, zohľadňujú najprísnejšie emisné limity a nároky na úsporu paliva
SL (od r. 2001) - použiteľné vo všetkých vozidlách vybavených americkými benzínovými motormi
SM (od r. 2004) - Stabilné oleje pre súčasné motory s vynikajúcou odolnosťou proti oxidácii a ochrannú proti tvorbe usadenín a opotrebenie. Niektoré oleje (nízkoviskózna) umožňujú úsporu paliva, majú znížený obsah fosforu a síry a predlžujú životnosť DPF.

API pre dieselové motory nákladných automobilov
Táto špecifikácia pre dieselové motory nezahŕňa testy pre dieselové motory osobných automobilov a preto API C nemôže byť považované za oleja vhodné pre európske osobné automobily. Iba oleja kategórie ACEA "B" sú vhodné pre tento druh automobilov.
F (od r. 1994) - oleje pre motory s nepriamym vstrekovaním, a iné motory, vrátane tých ktoré spaľujú palivo s obsahom síry nad 0,5%. Vhodné pre motory strojov mimo dopravu
CF-2 - oleje pre dvojtaktné motory vyžadujúce účinnú kontrolu oteru a tvorby usadenín
CF-4 - oleje pre štvortaktné motory ťažkých nákladných áut pracujúce s najvyšším stupňom preplňovania v najnáročnejších podmienkach, najmä pre ťažké ťahače v diaľničnej prevádzke (pre modely od r. 1990)
CG-4 (od r. 1994) - oleje pre štvortaktné vysoko otáčkové motory áut pracujúce v najnáročnejších cestných i terénnych podmienkach
CH-4 (od r. 1998) - oleje pre štvortaktné motory pracujúce pri sťažených podmienkach a spaľujúce palivo s obsahom síry nižším ako 0,5%
CI-4 (od r. 2002) - ako CH-4, pre motory spĺňajúce emisné limity roku 2004, vhodné pre motory s recirkuláciou výfukových plynov (EGR)
CJ-4 (od r. 2006) - vynikajúca ochrana proti opotrebeniu a zahustenie sadzami a vynikajúca čistota piestu. Pre motory spaľujúce palivá pod 0,05% síry a vyhovujúce emisným limitom z r.2007 pri použití filtra pevných častíc (DPF)

FIREMNÉ NORMY VÝROBCOV AUTOMOBILOV A MOTOROV
Mnohí výrobcovia automobilov a motorov požadujú od motorových olejov splnenie dodatočných požiadaviek, ktoré nie sú zahrnuté v metodike testov API alebo ACEA (zahrnutá je napr. Kompatibilita s tesniacimi materiálmi a pod.). V kategórii osobných automobilov sa najčastejšie uvádzajú normy VW / AUDI, BMW a PORSCHE, v kategórii úžitkových vozidiel zasa normy MERCEDES BENZ (MB), MAN a VOLVO.

Predpisy vybraných výrobcov osobných automobilov

Špecifikácie výrobcu automobilov Volkswagen Group
VW 500.00 - motorový olej šetriaci palivo, pre benzínové motory vyrobené pred r.2000
VW 501.01 - motorový olej pre benzínové motory vyrobené pred r.2000
VW 502.00 - motorový olej pre nepreplňované benzínové motory
VW 503.00 - motorový olej šetriaci palivo s dlhými intervalmi výmeny - 30 000 km - pre benzínové motory, Viskozitná trieda SAE 0W-30
VW 503.01 - motorový olej pre predĺžený výmenný interval. Olej vhodný pre preplňované motory Audi TT 1.8 Turbo a S3 1.8 Turbo
VW 504.00 - motorový olej s variabilným výmenným intervalom pre preplňované aj nepreplňované benzínové motory, vybavené trojcestným katalyzátorom
VW 505.00 - motorový olej pre preplňované dieselové motory VW TDI starších konštrukcií
VW 505.01 - motorový olej pre preplňované aj nepreplňované dieselové motory osobných automobilov vrátane motorov Pumpe Düse
VW 506.00 - motorový olej pre predĺžený výmenný interval - V6 TDI: 30 000 km, štvorvalcový TDI: 50 000km - palivo šetriace motorový olej, SAE 0W-30 motorový olej pre novú generáciu dieselových motorov
VW 506.01 - motorový olej pre predĺžený výmenný interval pre motory VW PD TDI. Spĺňa požiadavky špecifikácií VW 503.00 a 503.01
VW 507.00 - motorový olej pre variabilné výmenný interval (až do 50 000 km) vhodný pre motory VW PD TDI a dieselové motory vybavené systémom common-rail

Špecifikácie výrobcu automobilov Mercedes Benz
MB 229.1 - motorový olej určený pre vysokovýkonné motory v normálnom i zhoršené prevádzky v bežnom režime výmeny.
MB 229.3 - motorový olej s vysokou oxidačnou stabilitou určenú pre vysokovýkonné motory v normálnom i zhoršené prevádzky. U vznetových motorov určený pre systémy s priamym vstrekovaním paliva. Umožňujú predĺženou servisné dobu a úsporu paliva.
MB 229.31 - motorový olej vysokej výkonnosti kompatibilná s časticovými filtrami (DPF). Predlžuje životnosť DPF a trojcestných katalyzátorov. Oleje majú stredne nízky obsah fosforum síry a kovov.
MB 229.5 - motorový olej s výkonnosťou prevyšujúce A3/B4. Umožňujú predĺženie výmenných intervalov a úsporu paliva.
MB 229.51 - motorový olej s výkonnosťou presahujúcou C3 m kompatibilné s časticovým filtrom DPF. Predlžuje životnosť DPF a trojcestných katalyzátorov. Oleje majú stredne nízky obsah fosforu, síry a kovov.

Špecifikácie výrobcu automobilov BMW
BMW Longlife-Oil - motorové oleje s dlhým výmenným intervalom pre všetky motory BMV vyrábané v súčasnej dobe

Predpisy vybraných výrobcov nákladných automobilov

Špecifikácie výrobcu automobilov Mercedes Benz
MB 228.5 - stabilný olej pre globálne použitie, zaisťuje vynikajúcu čistotu piestu a ochranu proti opotrebeniu. Vhodné pre motory spĺňajúce emisné limity Euro I až Euro IV a pracujúci v zhoršenej prevádzke av režime predĺžených servisných intervaloch. Vhodné pre motory s redukčným systémom NOx (SCR).
MB 228.51 - stabilný olej zaisťujúci vynikajúcu čistotu piestu, ochranu proti opotrebeniu nad rámec požiadavky E6. Vhodný pre motory spĺňajúce najnovšie emisné limity Euro a pracujúci v zhoršenej prevádzke av režime predĺžených servisných intervalov, motory používajúce časticové filtre (PDF) a spaľujúce palivo do 50 ppm síry. Oplechovaním majú stredne nízky obsah fosforu, síry a kovov.

Špecifikácie výrobcu automobilov Man
MAN M 3275 - stabilný olej pre vysokovýkonné motory pracujúce v zhoršenej prevádzke, umožňujúca predĺženie servisných intervaloch.
MAN M 3277 - stabilný olej zaisťujúci vynikajúcu čistotu.
MAN M 3477 - stabilný olej zaisťujúci vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu pracujúci v zhoršenej prevádzke av režime predĺžených servisných intervalov. Vhodné pre motory s recirkuláciou výfukových plynov EGR vybavených časticovými filtrami (DPF). Oleje majú stredne nízky obsah fosforu, síry a kovov.

Špecifikácie výrobcu automobilov Volvo
VDS - motorový olej pre nepreplňované a preplňované veľkoobjemové vznetové motory av normálnej aj zhoršenej prevádzky.
VDS 2 - motorový olej pre veľkoobjemové vznetové motory v normálnom i zhoršené prevádzke v režime predĺžených servisných intervaloch. Vhodné pre motory spĺňajúce limity Euro I až Euro IV
VDS 3 - motorový olej zabezpečujúci vynikajúcu čistotu piestov, ochranu proti opotrebeniu a zahustenie sadzami. Vhodné pre motory spĺňajúce emisné limity Euro I až IV pracujúci v zhoršenej prevádzke av režime predĺžených servisných intervalov. Vhodné pre motory s redukčným systémom Nox.

Špecifikácie výrobcu automobilov Scania
LDF - motorový olej pre dlhý výmenný interval pre motory Euro I, II, III

Olejový filter
Starý a zanesený olejový filter nečistotami znemožňuje mazanie motora a hrozí jeho poškodenie.
Olejový filter filtruje motorový olej, v dnešnej dobe poznáme niekoľko prevedení ako je celokovový alebo vložka olejového filtra. Motorový olej má okrem mazania aj funkciu chladenia a zachytávanie nečistôt vzniknutých pri práci motora či už oterom, opotrebovaním, spaľovaní a podobne. Olej odvedie teplo od miesta trenie alebo spaľovania a spolu s ním aj nečistoty. Pri práci motora je kolobeh oleja zaistený olejovým čerpadlom. Ten tlačí olej najprv cez olejový filter, kde sa zbavuje nečistôt a usadenín, do zvyšku motorového priestoru. Olejový filter tak neustále zachytáva vzniknuté nečistoty a zanáša sa, preto je pre správnu funkciu nutné vymeniť olejový filter pri každej výmene oleja. Odporúčame meniť olejový filter pri každej výmene oleja. Bližšie informácie nájdete aj v servisnej knižke, na základe doporučenia výrobcom automobilu.

Vzduchový filter
Starý a zanesený vzduchový filter neumožňuje prísun dostatočného množstva vzduchu do motora, čo sa negatívne prejavuje na zníženom výkone a zvýšenej spotrebe paliva.
Vzduchový filter chráni motor pred nasatím nečistôt z okolitého prostredia. Je umiestnený na saní motora a čistí nasávaný vzduch, potrebný pre chod motora, od nečistôt a častíc, ktoré by mohli motor poškodiť. Cez sanie je do motora nasávaný okolitý vzduch, ktorý je potrebný pre správnu funkčnosť motora. Aby bola dodávaná vždy správna zmes vzduchu a paliva, musí byť vzduchový filter pre vzduch voľne priechodná. V prípade že je filter znečistený a zanesený, cez filter neprúdi dostatok vzduchu do motora, čo vedie k nesprávnemu spaľovaniu paliva, ďalej sa znižuje výkon motora, zvyšuje sa hlučnosti a spotreba paliva. Doporučovaný výmenný interval je raz ročne, ale toto záleží aj na miestnych a prevádzkových podmienkach. Ak auto prevádzkujete v prašnom prostredí, vzduchový filter sa zanesie oveľa skôr. Preto odporúčame, pri výmene oleja skontrolovať aj filtre, a vzduchový filter v prípade potreby vymeniť aj častejšie. Bližšie informácie nájdete aj v servisnej knižke, na základe doporučenia výrobcom automobilu.

Kabínový filter
Starý a zanesený kabínový filter môže zapáchať, nadmerne sa zahmlievajú okná a taktiež dochádza k nedostatočnej cirkulácii vzduchu v interiéri vozidla.
Kabínový filter, niekedy tiež označovaný ako peľový filter, filter klimatizácie alebo filter interiérový chráni kabínu vozidla a jeho posádku pred nečistotami z ovzdušia. Kabínový filter chráni pred prienikom peľov, sadzí, prachu a inými vzduchom sa šíriacim nečistotami. Kabínový filter sa vyrába aj s aktívnym uhlíkom ktorý ponúka navyše ochranu pred zápachom, emisiami z dopravy a priemyslu. Ak je kabínový filter zanesený, dochádza k zníženiu výmeny vzduchu v kabíne automobilu. Rovnako môže taký filter zapáchať, potom sa nepríjemný pach drží aj v kabíne vozidla. Zanesený kabínový filter tiež spôsobuje znečistenie predného skla, za vlhka sa sklá mlžia výrazne viac než s čistým kabínovým filtrom. Doporučovaný výmenný interval je raz ročne, prípadne skontrolovať pri výmen oleja. Filter je nutné vymeniť vždy keď sa objavia už spomínané negatívne prejavy zaneseného kabínového filtra. Bližšie informácie nájdete aj v servisnej knižke, na základe doporučenia výrobcom automobilu.

Palivový filter
Starý a zanesený palivový filter znemožňuje správny prísun paliva a klesá tak aj výkon motora.
Palivový filter filtruje palivo v automobile, v dnešnej dobe poznáme niekoľko prevedení ako je celokovový, celoplastový alebo vložku palivového filtra. Filter chráni motor a palivovú sústavu pred nečistotami obsiahnutými v palive. Dokonale čisté palivo neexistuje, preto je potrebné ho pred vstreknutím do spaľovacej komory filtrovať. Nečistoty sa do paliva môžu dostať počas výroby, prepravy alebo tiež pri tankovaní paliva. Palivový filter je umiestnený na palivovom potrubí. Jeho čistota umožňuje správne dávkovanie paliva, znečistený palivový filter kladie palivu odpor, a preto sa ho do spaľovacích priestorov dostane menej, čo môže viesť k zníženiu výkonu a paradoxne aj k zvýšeniu spotreby. Doporučovaný výmenný interval je raz ročne, prípadne podľa počtu najazdených kilometrov. Bližšie informácie nájdete aj v servisnej knižke, na základe doporučenia výrobcom automobilu.