Motorové oleje Olejmajster
Košík 0 ks za 0.00 €
Autofiltre Mazacie plány Filtre Bosch Filtre Filtron Filtre Mann
Motorové oleje BMW Motorové oleje Castrol Motorové oleje Elf Motorové oleje Ford Motorové oleje Grand X Motorové oleje Mazda Motorové oleje Mobil Motorové oleje Opel GM Motorové oleje Pennasol Motorové oleje Shell Motorové oleje Total Motorové oleje Toyota Motorové oleje Valvoline
Google+

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru stanovené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obidve strany záväzné.

OBJEDNÁVKY

Objednávky môže kupujúci realizovať nepretržite 24 hodín denne. Objednávky zaslané kupujúcim budú zaregistrované, spracované a o ich zrealizovaní bude kupujúci informovaný e-mailom. V prípade že ste neobdržali e-mail o potvrdení objednávky skontrolujte poštu "SPAM" alebo nás kontaktujte. Objednávky zadané, teda prijaté počas pracovného kalendárneho dňa do 14:00 hodiny budú odoslané kupujúcemu ešte v ten istý deň. Objednávky prijaté po 14:00 hodine budú odoslané kupujúcemu nasledujúci pracovný kalendárny deň.

Každý objednaný tovar má priloženú faktúru – ktorá je daňovým dokladom, slúži aj ako dodací a záručný list.

Ceny na stránke www.olejmajster.sk sú uvedené vrátane DPH 20%. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien tovarov nachádzajúcich sa v ponuke na stránke. Ak nieje uvedené inak, ceny sú uvedené za 1 kus.

Ku každej objednávke v hodnote do 49€ bude pripočítaná cena za dopravu, objednávky nad hodnotu 49€ bude doprava zdarma.

Kupujúci má právo, zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní. V tomto prípade však musí vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, bez zjavných známok užívania alebo opotrebovania, v uvedenej lehote. ( určujúci je dátum odoslania ).
Predávajúci si vyhradzuje právo na telefonické potvrdenie alebo zrušenie objednávky.
Kupujúci môže vykonať zmenu v objednávke po obdržaní e-mailu o potvrdení objednávky tovaru.
V prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností pri objednávke tovaru, nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.
Kupujúci má možnosť overiť stav svojej objednávky po prihlásení sa na svoj účet v e-shope.
Kupujúci nemá možnosť zrušiť už odoslanú objednávku.
Kupujúci pri objednávke tovaru potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť rozdielne ceny pre každý internetový obchod a ich predajné miesta.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu na objednávke, v prípade chybne uvedenej ceny na stránke www.olejmajster.sk. V takomto prípade je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti a prípadne objednávku stornovať ak kupujúci nesúhlasí zo zmenou ceny.

Predajca si vyhradzuje právo zmeny balenia podľa momentálnej dostupnosti na sklade, z dôvodu čo najrýchlejšieho odoslania objednávky. Pri zmene balenia bude VŽDY zachovaná cena objednaného balenia, v prípade zmeny ceny bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo telefonicky.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri platbe v hotovosti kupujúci zaplatí za tovar pri prevzatí tovaru, a to priamo na prevádzke určenej predávajúcim na preberanie tovaru osobne. Tovar určený na osobné vyzdvihnutie je možné vyzdvihnúť vždy nasledujúci pracovný deň, ak nebol emailom informovaný inak.

Dobierkou zaplatí za tovar kupujúci pri jeho prevzatí od kuriéra, alebo slovenskej pošty, priamo pracovníkovi kuriérskej spoločnosti alebo slovenskej pošty. Dobierkou je možné uhradiť iba tovar zasielaný poštou alebo kuriérom.

Prevodným príkazom, keď po objednaní tovaru kupujúci obdrží od predávajúceho faktúru. Po jej uhradení kupujúcim na účet predávajúceho sa tovar expeduje a odosiela na adresu kupujúceho.

DODACIE PODMIENKY

Po obdržaní objednávky od kupujúceho, zašle predávajúci obratom kupujúcemu informáciu o prijatí objednávky e-mailom. V prípade, ak je tovar skladom, tak ho predávajúci expeduje, odovzdá dopravcovi na doručenie, na druhý kalendárny pracovný deň po obdržaní objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, alebo ho predávajúci neodovzdá dopravcovi na doručenie do troch pracovných dní od obdržania objednávky, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania.

Pri objednávke tovaru v hodnote nad 49€ s DPH má nárok kupujúci na dopravné zdarma, v inom prípade sa cena za doručenie bude účtovať podľa cenníka dopravcu, ktorého si kupujúci zvolí pri objednávke tovaru.

Dodávku tovaru si vyberie kupujúci pri objednaní tovaru a to z niekoľko ponúkaných možností:

1. osobne, na určenom odbernom mieste
2. balíkom slovenskej pošty, /dočasne pozastavené/
3. prepravnou službou REMAX, info 0850 111 911
4. podľa aktuálnej ponuky

V prípade ak nebude zásielka doručená kupujúcemu a bola riadne objednaná a potvrdená cez obchod na stránke www.olejmajster.sk, je potrebné aby kupujúci túto skutočnosť oznámil predávajúcemu v čo najkratšom čase.

REKLAMÁCIE

Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru. V prípade výmeny tovaru z dôvodu reklamácie, začína záručná doba znovu plinúť dňom prevzatia nového tovaru. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

Pri preberaní zásielky tovaru skontrolujte či je obal zásielky tovaru nepoškodený a či obal zásielky nenesie zjavné znaky poškodenia. V prípade ak kupujúci zistí poškodenie zásielky, poškodený obal, môže zásielku odmietnuť. V prípade prevzatia takejto poškodenej zásielky, je potrebné uviesť do prepravného listu dopravcu všetky poškodenia obalu zásielky, prevzatie zásielky s poškodeným obalom.

Pokiaľ kupujúci po prevzatí tovaru zistí vadu, je nutné kontaktovať predávajúceho ohľadom postupu v reklamačnom konaní. Je potrebné uviesť zistené vady a následne doručiť tovar osobne alebo poštou reklamovaný tovar predávajúcemu a to najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia zásielky.

K reklamácii je potrebné predložiť doklad o nákupe tovaru - faktúru ( faktúra slúži zároveň ako záručný list ).

Predávajúci si vyhradzuje právo vadný a neopraviteľný tovar nahradiť tovarom novým s rovnakými parametrami. Všetky reklamácie budu vyriešené v zákonom stanovenej lehote 30 dní.

Pokiaľ nebude tovar doručený kupujúcemu, aj keď bola objednávka riadne potvrdené, je nutné túto skutočnosť oznámil predávajúcemu v čo najkratšom čase.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade poškodenia tovaru pri preprave, tieto škody je nutné riešiť s dopravcom priamo pri preberaní tovaru. Nárok tiež zaniká pri neodbornej inštalácii, neodborným zachádzaním, obsluhou alebo použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou alebo návodom, nadmerným zaťažovaním alebo používaním tovaru.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje, použité pri objednávke a registrácii sú považované za prísne dôverné a nebudú zverejnené a ani použité ďalšou osobou alebo spoločnosťou. Potrebné údaje budú poskytnuté dopravcovi. Vami poskytnuté informácie slúžia výhradne predávajúcemu pri komunikácii s kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať registrovaným užívateľom eshopu na stránke www.olejmajster.sk, obchodné oznámenia a informácie o aktivitách eshopu. Užívateľ svojou registráciou súhlasí s touto podmienkou, v prípade nesúhlasu je potrebné toto oznámiť predávajúcemu emailom.

Počas prehliadania našej stránky www.olejmajster.sk sú na Váš počítač umiestnené cookies, ktoré nám slúžia na identifikáciu produktov a ďalších informácií, o ktoré máte záujem. Náš reklamný partner, portál AdRoll, nám následne umožňuje zobrazovanie reklám na ďalších stránkach na základe Vašej predchádzajúcej interakcie s www.olejmajster.sk. Techniky použité pri prezentácii reklám v žiadnom prípade nearchivujú Vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, ako ani telefónne číslo. Môžete navštíviť nasledujúcu stránku " http://www.networkadvertising.org/choices/ " v prípade záujmu o deaktiváciu cielenej reklamy Adroll ako aj ich partnerských sietí.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v tomto znení uvedené na internetovej stránke www.olejmajster.sk, stránka predávajúceho v deň odoslania objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ďalej súhlasí s cenou objednaného tovaru platnou v deň objednania a s výškou expedičných a dopravných nákladov.